Om D-Foot

D-Foot, eHälsa vid diabetes, för prevention av fotsår.

Om D-Foot

D-Foot är ett eHälsoverktyg som underlättar prevention och behandling av fotsår hos patienter med diabetes. Med D-Foot kan ortopedingenjören göra fotundersökning på ett strukturerat, enkelt sätt med hög kvalitet. Med stöd av D-Foot får patienten råd om prevention av fotsår enligt gällande Vårdprogram för Diabetesfoten, Västra Götalandregionen. När man följer vårdprogrammet ska personer med ökad risk för att få fotsår/amputation erbjudas fotvård, ortopedtekniska hjälpmedel/konsultaton och utbildning. Årligen ska fotstatus kontrolleras. D-Foot har utvecklats på de fyra ortopedtekniska avdelningarna i Västra Götalandregionen i samarbete med Sahlgrenska Akademin. I D-Foot gruppen ingår både legitimerade ortopedingenjörer, legitimerade sjukgymnaster och ortopedskomakare.

Gruppmedlemmar

Jacqueline Siegenthaler, leg. ortopedingenjör, processledare D-Foot, Göteborg

Jon Karlsson, professor i ortopedi, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Jörgen Jansson, leg. ortopedingenjör, Skövde

Kerstin Hagberg, leg. sjukgymnast, docent, Göteborg

Kristina Fries, ortopedtekniker, Skövde

Magnus Åkerström, ortopedskotekniker, Borås

Roland Zügner, leg. sjukgymnast, Göteborg

Roy Tranberg, leg. ortopedingenjör, med. dr., Göteborg

Ulla Hellstrand Tang, leg. ortopedingenjör, doktorand Göteborg